VLM Astrosat Media

TV magazín posiluje svou pozici na trhu

20. 11. 2013

TV magazín je podle měření Media projekt nejčtenější televizní časopis v České republice s 1,435,600 čtenáři v 2. a 3. čtvrtletí 2013.

Děkujeme všem čtenářům za přízeň.