VLM Astrosat Media

Michal Klíma řídí vydavatelství Vltava-Labe-Press

4. 11. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vltava-Labe-Press dnes zvolilo za svého předsedu Michala Klímu. Bude současně generálním ředitelem společnosti.

Nové představenstvo jmenoval jediný akcionář společnosti, kterým je od včerejška finanční skupiny Penta Investments. Klíma ve funkci vystřídal Jaromíra Skopalíka, který byl předsedou představenstva od února letošního roku. V představenstvu zůstává finanční ředitelka Lucie Kočí a novým členem se stala Dominika Kalinová z Penty.

Na setkání s vedoucími pracovníky společnosti Michal Klíma vyjádřil přesvědčení, že s regionálními Deníky a časopisy vydavatelství Astrosat Media je VLP mimořádně silnou mediální skupinou. „Budu se snažit, aby se postavení VLP na trhu ještě zlepšilo, aby se posílilo naše postavení na digitálním trhu a abychom pro naše produkty získali nové čtenáře." Nový předseda představenstva také poděkoval odcházejícím členům představenstva Jaromíru Skopalíkovi, Robertu Vukelićovi a Janu Pertlovi za práci, kterou pro VLP vykonali.

Představenstvo schválilo začlenění redakcí tabletových časopisů rodiny Dotyku do struktur VLP. I nadále je bude řídit ředitelka redakcí a šéfredaktorka Eva Hanáková.