VLM Astrosat Media

Začíná prestižní architektonická soutěž DOMY NA MÍRU

5. 12. 2012

Vyhlašovatelé architektonické soutěže:

Renomovaný časopis DŮM&ZAHRADA, který se zaměřuje se na architekturu a stavbu rodinných domů a certifikovaná stavební společnost HAAS FERTIGBAU CHANOVICE organizují architektonickou soutěž ve snaze nabídnout všem zájemcům o výstavbu nových rodinných domů – dřevostaveb co nejkvalitnější řešení jejich nového bydlení. Soutěž probíhá v souladu se soutěžním řádem ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ.

Motto architektonické soutěže:

Dřevostavby rodinných domů v současné době vznikají většinou na základě opakovaných katalogových projektů. Není snadné vyprojektovat katalogový rodinný dům tak, aby byl navržen z hlediska tvarového, rozměrového a dispozičního řešení i s ohledem na architektonické řešení univerzálně. Navíc nejsou v době návrhu katalogového rodinného domu známa konkrétní místa, kde bude stát. Přesto nám dlouholeté zkušenosti potvrzují, že kvalitně navržený katalogový rodinný dům slouží jako výborný a množstvím realizací ověřený podklad pro možné zájemce o nové bydlení.

Vzhledem k tomu, že různí zájemci o bydlení v rodinném domě mají různé představy, které při svém rozhodování zvažují, předcházela architektonické soutěži veřejná anketa, ze které vyplynula hlavní hodnotící kritéria pro samotnou architektonickou soutěž.

K hodnotícím kriteriím soutěže budou tedy patřit zejména následující parametry – náklady na provoz rodinného domu, jeho vnitřní dispoziční řešení a architektonická koncepce, design, a také jeho celková ekonomická efektivita. Uvedená kritéria vycházející byla doplněna ještě o jedno další - a to o kritérium univerzálnosti předložených soutěžních návrhů rodinných domů z hlediska možnosti jejich opakovatelného použití a s ohledem na jejich možnou aplikaci v různých regionech České republiky na stavebních pozemcích s různými parametry.

Architektonickou soutěží chceme naslouchat názorům a ideám architektů a projektantů. Jsme přesvědčeni, že dokáží proměnit své vize kvalitního moderního bydlení 21. století do hodnotných architektonických návrhů rodinných domů. Nastavení architektonické soutěže představuje výzvu všem architektům a projektantům. Věříme, že díky ní vzniknou skvělé návrhy rodinných domů, které budou v souladu mezi požadavky a přáními širokého spektra zájemců o bydlení v novém rodinném domě a možnostmi kvalitní české architektury.

Vše podstatné o této architektonické soutěži najdete na stránkách www.domynamiru.eu.

Soutěžní kategorie: * Bydlení pro každého (rodinný dům pro rodinu s běžnými nároky na bydlení) * Exkluzivní bydlení (rodinný dům pro klienty, kteří investují větší finanční prostředky)

Komu je architektonická soutěž určena:

Architektům, projektantům, stavebním inženýrům a absolventům oborových vysokých škol – tedy všem, kteří navrhují kvalitní rodinné domy.

Termín vyhlášení architektonické soutěže : 4. 12. 2012

Uzávěrka pro odevzdání soutěžních návrhů : 25. 1. 2013

Kdo bude soutěžní návrhy hodnotit:

Soutěžní porota, která bude vyhodnocovat jednotlivé soutěžní návrhy, je složená z odborníků v oboru navrhování a realizace staveb – patří k nim světoznámá česká architektka a designérka EVA JIŘIČNÁ, architekt, herec a spisovatel DAVID VÁVRA, architekt specializující se na ekologické rodinné a bytové domy PETR SUSKE, architekt specializující se na nízkoenergetické a pasivní domy JOSEF SMOLA, přední český specialista v oboru navrhování a posuzování dřevostaveb PETR KUKLÍK, přední česká specialistka v oboru posuzování a certifikace dřevostaveb JITKA BERÁNKOVÁ, zkušený stavebník a zástupce řad klientů – nejlepší oštěpař všech dob JAN ŽELEZNÝ. Vyhlašovatele budou v soutěžní porotě zastupovat vedoucí prodeje rodinných domů společnosti Haas Fertigbau Chanovice PETR ZUK a publisher časopisu Dům&Zahrada PETR ZAVADIL.

Ceny pro vítěze :

Vítězné návrhy rodinných domů budou uvedeny do reálné stavební praxe, a to prostřednictvím stavební společnosti HAAS FERTIGBAU CHANOVICE, renomovaného dodavatele certifikovaných dřevostaveb, který v České republice každoročně realizuje kolem stovky staveb rodinných domů.

Autorům vítězných návrhů budou vypláceny autorské finanční odměny ve výši 0,3procenta z ceníkové ceny každého rodinného domu realizovaného dle vítězných návrhů, a to bez omezení počtu realizovaných domů do budoucna. Kromě toho budou autoři vítězných návrhů ještě navíc odměněni okamžitou jednorázovou částkou ve výši patnáct tisíc za vítězný návrh v každé soutěžní kategorii a dále také jednorázovou autorskou finanční odměnou ve výši 25 tisíc korun za vítězný návrh v každé soutěžní kategorii při jejich první realizaci.

Podrobné informace o odměnách v architektonické soutěži najdete na stránkách www.domynamiru.eu.