VLM Astrosat Media

Předplatné, distribuce, výroba, DTP a backoffice

Předplatné

Předplatitelská linka
tel.: +420 840 336 459* nebo +420 272 015 015 e-mail: predplatne@vlmedia.cz
e-mail pro časopis National Geographic: ng@vlmedia.cz

Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu je dle tarifu mobilního operátora.

Distribuce

Petra Příkaská - specialistka distribuce
tel.: +420 221 999 431
fax: e-mail: petra.prikaska@vlmedia.cz

Dan Eminger - manažer distribuce
tel.: +420 724 924 814
e-mail: dan.eminger@vlmedia.cz

Výroba a DTP

Tomáš Hrubý - manažer výroby a grafického studia
e-mail: tomas.hruby@vlmedia.cz

Backoffice

Dana Kyselová - účetní oddělení
tel.: +420 272 015 192

Jaroslava Benešová - poštovní oddělení
tel.: +420 221 999 136