VLM Astrosat Media

Cookies

Weby společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále jen VLM) používají soubory cookies. Tyto obsahově malé soubory pomáhají VLM poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Pokud budete weby VLM používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s těmito zásadami týkajícími se souborů cookies.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek). Soubory cookies používá VLM nejčastěji k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam nebo k usnadnění registrace a přihlášení.

Pro co VLM cookies na webech používá?

* Návštěvnost

VLM zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat. Na webech VLM používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics a Netmonitor. Tyto společnosti pro VLM zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má prefenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže VLM neví, který konkrétní uživatel web navštívil. VLM tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

* Reklamy

Pomocí cookies je na webech VLM upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní systémy používané na webech VLM tedy pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam.

* Registrace a přihlášení

Cookies pomáhají i při registraci a přihlášení uživatele na weby VLM. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá VLM do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

Při registraci zaznamenává VLM osobní údaje uživatele a postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

* Online platby

Na webech používá VLM různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale VLM nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí VLM informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů VLM. U plateb VLM rovněž analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Závěrem

Soubory cookies může uživatel ve webovém prohlížeči odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům VLM nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/283185

V případě jakýchkoliv dotazů můžete VLM kontaktovat na e-mailové adrese: osobni.udaje@astrosatmedia.cz.